دستمزد کمیسیون املاک و مشاورین با نرخ اتحادیه و عرف بازار

سوالی که برای خیلی از خریداران ملک و به ویژه خریداران پنت هاوس وجود دارد این است: حق کمیسیون مشاورین املاک چگونه محاسبه می‏گردد؟
اگر ارزش ملک تا سقف پانصد میلیون تومان باشد مشاور املاک مجاز است معادل نیم درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به صورت نیم درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار به عنوان حق کمیسیون یا کارمزد یا دستمزد کمیسیون دریافت نماید.
اما اگر ارزش ملک بیش از مقدار پانصد میلیون تومان باشد محاسبات متفاوت خواهد بود.

حق کمیسیون مشاورین املاک بر اساس مصوبات صنف مشاورین املاک و مستغلات برای هر نوع معامله اعم از زمین، خانه، تجاری، اداری و غیره بر اساس شاخصه های خاصی محاسبه می گردد. مشاورین املاک موظفند مطابق این دستورات، بر اساس تعرفه‌ ی اعلام شده از سوی اتحادیه مشاورین املاک شهرشان به صورت سالانه و مکتوب، از طرفین قرار داد معامله، کارمزد دریافت نمایند.
البته در بعضی از معاملات، خریدار یا فروشنده از قبل اعلام می کنند که پرداخت سهم ایشان بر عهده ی طرف دیگر است. اگرچه این کار قانونی نیست اما می تواند با توافق دو طرف صورت گیرد.
اما مشکل از کجا شروع می شود؟ مشکل معامله آن جایی ظهور می کند که برخی از مشاورین املاک و مستغلات، حق کمیسیون خودشان را بر اساس تعرفه های خود ساخته دریافت می کنند و اگر خریدار یا فروشنده از تعرفه های رسمی اطلاع داشته باشند قطعا در این زمان بین این چند نفر اختلاف نظر ایجاد خواهد شد. معاملات زیادی فقط به همین دلیل فسخ شده اند.
به طور کلی یک مشاور املاک و مستغلات موظف است در مورد چگونی محاسبه دستمزد کمیسیون خود یا کارمزد معامله توضیحات لازم را به مراجعه کنندگان ارائه دهد.
از آن جایی که مبالغ خرید و فروش پنت هاوس، مبالغ سنگینی هستند، لذا محاسبه ی دقیق دستمزد کمیسیون املاک بسیار مهم است.

 

طراحی پنت هاوس، فروش پنت هاوس، اجاره پنت هاوس، خرید پنت هاوس

 

فرمول محاسبه حق کمیسیون املاک

 

در این مطلب فرمول نحوه ی محاسبه ی ساده حق کمیسیون یا کارمزد املاک در خرید، فروش، رهن و اجاره ملک به ویژه پنت هاوس  را برای شما شرح می‌دهیم تا کاملا با آن آشنا گردید.
همانطور که بالاتر گفتیم تعرفه کمیسیون مشاورین املاک هر سال از سوی اتحادیه ی مخصوص مشاورین املاک و مستغلات تعیین می‌گردد. در سال 97 حق کمیسیون خرید و فروش ملک در شهر تهران به شرح زیر اعلام شده است. لازم به ذکر است این تعرفه برای تمامی املاک تجاری، اداری و مسکونی یکسان می باشد و هیچ چیز خارج از آن صحیح نیست.
اگر ارزش ملک تا سقف پانصد میلیون تومان باشد مشاور املاک مجاز است معادل نیم درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به صورت نیم درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار به عنوان حق کمیسیون یا کارمزد یا دستمزد کمیسیون دریافت نماید.

 
اما اگر ارزش ملک بیش از مقدار پانصد میلیون تومان باشد مشاور املاک مجاز است تا پانصد میلیون، معادل نیم درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به صورت نیم درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار به عنوان حق کمیسیون یا کارمزد یا دستمزد کمیسیون دریافت نماید و برای مازاد آن نیز ۰.۲۵ درصد می توانند دریافت کنند.
مالیات بر ارزش افزوده بر دستمزد کمیسیون محاسبه شده
توجه داشته باشید به دستمزد کمیسیون محاسبه شده، مقداری مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق دستورات قانونی تعلق می‌گیرد که البته وظیفه ی پرداخت آن بر عهده ی خریدار و فروشنده می باشد. (مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 97 برابر با ۹ درصد است)

 

طراحی پنت هاوس، فروش پنت هاوس، اجاره پنت هاوس، خرید پنت هاوس

 

مثال پایین تر از پانصد میلیون از شیوه ی محاسبه دستمزد کمیسیون خرید و فروش ملک در مشاورین املاک و بنگاه های اقتصادی مجاز

 

فرض کنید ملکی به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون تومان معامله می‏شود. چون این مبلغ کمتر از رقم مجاز پانصد میلیون تومان است دستمزد کمیسیون مشاورین املاک شامل نیم درصد ارزش ملک به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از هر دو طرف دریافت می شود.
ارزش ملک فروخته شده ضربدر 0.5 درصد                            
تومان  2.250.000 =0.005 * 450.000.000
دستمزد کمیسیون ضرب در 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده                                                      تومان           202.500 = 0.09 * 2.250.000
جمع دستمزد کمیسیون و مالیات بر ارزش افزوده برای هر طرف                                                              تومان  2.452.500 = 202.500  +  2.250.000
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک                                                                  تومان  2.452.500

مثال بالای پانصد میلیون از شیوه ی محاسبه دستمزد کمیسیون خرید و فروش ملک در مشاورین املاک و بنگاه های اقتصادی مجاز
فرض کنید ملکی به مبلغ هشتصد میلیون تومان معامله می‏شود. چون ارزش ملک مورد معامله بیشتر از پانصد میلیون تومان است، مشاور املاک باید برای پانصد میلیون آن ۰.۵ درصد و برای 300 میلیون مازاد آن ۰.۲۵ درصد از فروشنده و خریدار اخذ نماید. توجه داشته باشید به این مبلغ نیز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می گردد.

500 میلیون ضرب در 0.5 درصد                     
تومان           2,500,000 = 0.005  * 500,000,000
300 میلیون باقی مانده ضربدر 0.25 درصد                         
تومان       750,000  = 0.0025 * 300,000,000
جمع دو عدد به دست آمده                           
تومان     3,250,000  = 750,000  +  2,500,000
دستمزد کمیسیون ضربدر 9 درصد مالیات                                  
تومان  292,500 = 0.09 *  3.250.000
جمع دستمزد کمیسیون با مالیات                                         
تومان   3.542.500  =  292,500  +  3.250.000
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک                                                                تومان     3.542.500