پنت هاوس اجاره به شرط تملیک

اگر قصد خرید، فروش، رهن یا اجاره ی پنت هاوس خود را دارید لازم است از تمام انواع معاملات، شرایط و ویژگی های هر کدام اطلاعاتی داشته باشید تا بتوانید معامله ای که برایتان مناسب است را انتخاب کرده و آن را انجام دهید. همه می دانیم املاک از اموالی هستند که در زمینه های مختلف موضوع معامله قرار می گیرند؛ خرید، فروش، اجاره و... . در هر کشوری قوانینی در این باره وضع می شود تا به معاملات جهت بخشد و آن ها را در چارچوبی خاص قرار دهد. موضوع بحث ما در این مقاله منحصر به اجاره و اجاره به شرط تملیک و بررسی قوانین و ویژگی های آن است. 


عقد اجاره

احتمالا شما با عقد قرارداد اجاره آشنا هستید. کلیت این عقد از این قرار است که شخص مستأجر طی مدتی که در قرارداد اجاره نوشته شده مالک منافع پنت هاوس مورد نظر می¬شود و در این مدت مبلغی را به عنوان اجاره بها می پردازد. عقد اجاره چهار رکن اصلی دارد: مستأجر، مؤجر (صاحب ملک)، اجاره بها و عین مستأجره (مالی که اجاره داده می شود). در واقع ملکی که اجاره داده می شود دارای دو مالک است؛ اول مؤجر که مالک عین ملک است و دوم مستأجر که مالک منافع ملک برای زمان مشخصی است و پس از اتمام آن باید همه ی منافع را تمام و کمال به مؤجر بازگرداند؛ در این صورت مالکیت تام ملک دوباره به شخص مؤجر باز خواهد گشت.


اجاره به شرط تملیک

 

اجاره پنت هاوس

می رسیم به موضوع اصلی بحث که اجاره به شرط تملیک است. اجاره ی سنتی تنها شامل آنچه که در قسمت قبل مختصر توضیحی دادیم، می شود. اجاره به شرط تملیک جزو اجاره های سنتی نیست و جدید است. قراردادی که بین مالک و مستأجر بسته می شود دارای یک سری تعهد و اثر است که برخی از آن ها تعهدات و آثار اصلی و برخی دیگر تعهدات فرعی هستند. تعهدات اصلی، آن هایی هستند که توسط قوانینی که در مقدمه راجع بهشان صحبت کردیم قرار داده می شوند و مالک و مستأجر باید به آن ها عمل کنند و نمی توانند به اراده ی خودشان از آن سر باز زننند؛ مثلا بعد از عقد قرارداد مؤجر موظف است طبق تاریخی که در قرارداد ذکر شده است، ملک را در اختیار مستأجر قرار دهد و مستأجر موظف است طی هر بازه ی زمانی که در قرارداد مشخص شده است (مثلا هر انتهای هر ماه) اجاره بها را بپردازد. تعهدات و آثار فرعی آن هایی هستند که مالک و مستأجر به خواست خود و با صحبت هایی که بین خودشان است به آن ها عمل می کنند. شرط تملیک از شروطی است که جزو تعهدات فرعی دسته بندی می شود و با توجه به خواست و قرار بین مالک و مستأجر نوشته می شود. در اجاره به شرط تملیک منافع ملک به عنوان اجاره در اختیار مستأجر قرار می گیرد؛ در عین حال شرایطی در قرارداد ذکر می شود که اگر مستأجر به آن شرایط عمل کند بعد از اتمام زمان اجاره، صاحب ملک خواهد شد. مثلا صاحب پنت هاوس بهای خانه را به 12 قسط تقسیم می کند و اگر مستأجر ماهانه مبلغ قسط بندی شده را بپردازد، می تواند بعد از یک سال مالک پنت هاوس شود. با این شرایط اگر بعد از یک سال مستأجر به تمام شرایط عمل کند دیگر موظف نیست بعد از اتمام مهلت اجاره ملک را تخلیه کند و در مقابل مؤجر موظف است پس اتمام زمانی که در قرارداد ذکر شده مالکیت ملک را به مستأجر انتقال دهد.
     معامله با شرایط اجاره به شرط تملیک برای املاکی مثل پنت هاوس که قیمت بالایی دارند مناسب است. این گونه افراد می توانند هم زمان با این که در خانه سکونت دارند پول آن را بپردازند. این گونه توانایی مالی افراد برای صاحب خانه شدن بالا می رود. به دنبال افزایش توان خرید مردم، تقاضا نیز بالا می رود. پنت هاوس ها با این شرایط بیش از پیش مورد معامله قرار می گیرند و می توان گفت این معامله در بستر برنده - برنده برای مالک و مستأجر صورت می گیرد.


    ما کلیاتی از اجاره و اجاره به شرط تملیک و اطلاعاتی که لازم بود پای میز معامله داشته باشید را برای شما بیان کردیم. به نکات گفته شده توجه کنید. به امید معامله ای پرسود برای شما!

 

نمایش گالری

فایل

پنت هاوس اجاره به شرط تملیک

فایل

پنت هاوس اجاره به شرط تملیک

فایل

پنت هاوس اجاره به شرط تملیک